Structura anului școlar 2023 – 2024

Calendarul anului școlar 2023-2024 în județul Ilfov.

Anul școlar 2023 – 2024 se structurează astfel:

Modulul 1  – de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

  • Vacanță de toamnă : 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023

Modulul 2 – de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

  • Vacanță de iarnă : 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024

Modulul 3  – de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizează dezvoltarea unităților de învățământ;

  • Vacanță de schi:  o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024

Modulul 4  – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;

  • Vacanță de primăvară : 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024

Modulul 5  – de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;

  • Vacanța de vară : 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.
Structura anului școlar 2023-2024.
Calendarul anului școlar 2023-2024, Școala Nr.1 ​​Nuci, Ilfov.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a serial și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea mai stabilă prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Spre deosebire de acest an școlar, „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucratoare, la decizia școlii, în module diferite.

Artă. 4. — (1) Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 11 septembrie 2023—26 aprilie 2024, în intervalul de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

(2) La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

(3) La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programelor școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispune durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

În stabilirea structurii anului școlar sa ținut cont de propunere Consiliul Național al Elevilor.

Add your thoughts

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *