ELEVI

3 grupe de preşcolari 

cu un efectiv de 62 preşcolari;

7 clase O – IV

cu un efectiv de 148 elevi;

4 clase V – VIII

cu un efectiv de 95 elevi;