PERSONAL DIDACTIC

Personal didactic:

3 educatoare, din care: 2 titulare, 1 suplinitoare;
7 învăţătoare, din care : 4 titulare, 3 suplinitoare;
8 profesori, din care 5 titulari, 3 suplinitori.

Personal didactic auxiliar:

Secretar – 1;
Administrator financiar/ de patrimoniu – 1;
Bibliotecar – 1 ( cu 0,25 normă).

Personal nedidactic:

5 îngrijitori;
1 paznic;
1 şofer.