RESURSE MATERIALE

  • 14 săli de clasă;
  • 1 laborator informatică;
  • Bibliotecă;
  • Teren sport sintetic;
  • Teren sport.

           Sălile de clasă sunt moderne, dotate cu material didactic corespunzător, în fiecare sală de clasă este amenajat cabinet pentru disciplinele şcolare. Mobilierul şcolar este aproape nou, majoritatea claselor sunt dotate cu bănci pentru două persoane si bănci monopost pentru clasele pragatitoare.
Unitatea dispune şi de aparatură audio-video: camere de filmat, videoproiector, copiatoare.
Baza materiala pentru sport contine: echipament sportiv, capră, tambulină, saltele, mingii.

          Resursele materiale de care beneficiază aceasta unitate de învăţământ atestă eficienta organizare a şcolii, structura sa modernă şi preocuparea permanentă pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.